2018 日内瓦钟表年夜赏开启报名

爱博app - 官网 - 稳定版下载    2022-05-07

2018 日内瓦钟表年夜赏开启报名

今日,2018日内瓦钟表年夜赏正式开启报名 ,报名截止时间为6月22日,GPHG官网上正式宣布了报名需求:

爱博app - 官网 - 稳定版下载
【读音】:

jīn rì ,2018rì nèi wǎ zhōng biǎo nián yè shǎng zhèng shì kāi qǐ bào míng ,bào míng jié zhǐ shí jiān wéi 6yuè 22rì ,GPHGguān wǎng shàng zhèng shì xuān bù le bào míng xū qiú :

发表评论